QUẢNG XƯƠNG: NHỮNG KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU CỦA MÔ HÌNH ĐOÀN CƠ SỞ “3 CHỦ ĐỘNG”

Đăng lúc: 00:00:00 14/10/2019 (GMT+7)

Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh đoàn về xây dựng mô hình Đoàn cơ sở “3 chủ động”, trong thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã triển khai nhiều giải pháp trên từng lĩnh vực, từng mặt nhằm không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn toàn huyện.

Mô hình cơ sở Đoàn “3 chủ động” bao gồm: Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị; chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác, chủ động tham mưu với các tổ chức liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và thực hiện tốt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương.

Trong năm 2019, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Quảng Xương triển khai xây dựng điểm ở 14/41 cơ sở Đoàn. Thông qua việc triển khai mô hình Đoàn cơ sở "3 chủ động tại các đơn vị trên, hoạt động phong trào Đoàn cấp cơ sở ngày càng chất lượng và hiệu quả thiết thực, gắn với nhu cầu lợi ích chính đáng của thanh niên; đồng thời, thể hiện tinh thần xung kích của ĐVTN trong huyện.
Việc xây dựng cơ sở Đoàn “3 chủ động” bước đầu được các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện tốt. Các Đoàn cơ sở trong toàn huyện  đã chủ động nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng, nhu cầu tâm tư, nguyện vọng, thắc mắc, đề xuất của từng đoàn viên, thanh thiếu niên, kịp thời thông tin chính xác, đặc biệt chú trọng qua các kênh thông tin trên mạng xã hội (zalo, facebook, youtube,...). Các Đoàn cơ sở đều có danh sách đoàn viên và cập nhật thường xuyên theo từng Quý; có cơ sở vật chất đảm bảo việc bảo quản tốt hồ sơ đoàn viên, có theo dõi, nhận xét đánh giá định kỳ hằng năm (và theo năm học đối với các Đoàn trường học) vào hồ sơ đoàn viên; thực hiện đầy đủ, đúng quy trình phát triển đoàn viên mới, chương trình rèn luyện đoàn viên... Các đơn vị cũng đã chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác ngay từ đầu năm, ký kết chương trình liên tịch phối hợp hoạt động với các tổ chức Đoàn thể - Hội nhằm cụ thể hóa nghị quyết của cấp ủy Đảng, lãnh đạo địa phương, đơn vị và của Đoàn cấp trên, nghị quyết đại hội đoàn cấp mình
Các Đoàn cơ sở đã chủ động tham mưu cấp ủy Đảng về cơ chế, nội dung trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; trong chỉ đạo các hoạt động phối hợp giữa các tổ chức Đoàn thể, Hội để thực hiện tốt công tác thanh niên. Chủ động phối hợp với chính quyền, các tổ chức Đoàn thể, Hội trong thực hiện nhiệm vụ cấp ủy, Đoàn cấp trên giao; trong tham mưu cơ chế, chính sách nhằm thực hiện tốt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của đơn vị.

Tuy nhiên mô hình Đoàn cơ sở “3 chủ động” vẫn còn gặp một số khó khăn như: Năng lực tham mưu tổ chức của một số Đoàn cơ sở vẫn còn hạn chế, chưa có nhiều đổi mới, sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; số đoàn viên thanh niên đi làm ăn xa nhiều ảnh hưởng đến tổ chức triển khai các hoạt động của đoàn,...
Trước thực trạng hoạt động công tác Đoàn hiện nay, đặc biệt là Đoàn tại các địa bàn dân cư, việc triển khai thực hiện mô hình cơ sở Đoàn “3 chủ động” là hết sức cần thiết và trong thời gian tới cần được quan tâm đẩy mạnh thực hiện quyết liệt hơn nữa nhằm xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
 Một số hình ảnh hoạt động mô hình Đoàn cơ sở 3 chủ động:
67499997_717178822047871_8077188640150650880_n.jpg

71895758_755667874865632_6283662760366571520_n.jpg

69214888_731712360594517_8340088063694733312_n.jpg
 

Truy cập

Hôm nay:
34
Hôm qua:
32
Tuần này:
507
Tháng này:
2800
Tất cả:
259588