Hiện nay, Huyện Đoàn có 114 tổ chức đầu mối Đoàn – Đội cơ sở, bao gồm: 30 Đoàn xã, thị trấn với 228 chi đoàn thuộc địa bàn dân cư; 18 chi đoàn cơ quan trực thuộc; 06 Đoàn trường THPT – DN và 60 Liên Đội các trường TH, THCS trên địa bàn. Tuy nhiên, thực trạng cán bộ tại cơ quan thường trực Huyện Đoàn chỉ có 03 đồng chí, trong đó có 01 cán bộ quản lý (01 Bí thư), 01 cán bộ chuyên trách, 01 CB hợp đồng.

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
326562