Quảng Xương: Nỗ lực giúp đỡ thanh niên chậm tiến

Đăng lúc: 00:56:27 16/10/2019 (GMT+7)

Với trách nhiệm, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, thời gian qua, các tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện Quảng Xương đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả giúp thanh niên chậm tiến xóa bỏ mặc cảm, hòa nhập cộng đồng, trở thành những người có ích cho xã hội.

Năm 2019, với chủ đề “Thanh niên Tình nguyện”, tổ chức Đoàn đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua thực hiện các chỉ tiêu của nghị quyết đại hội Đoàn các cấp gắn với triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; 100% Đoàn xã, thị trấn phấn đấu hỗ trợ, cảm hóa, giáo dục thanh, thiếu niên chậm tiến, thanh, thiếu niên nghiện ma túy lần đầu được giao cho tổ chức Đoàn phụ trách hằng năm tiến bộ, không tái nghiện; nâng cao chất lượng xây dựng, củng cố tổ chức Hội cơ sở, xây dựng, phát triển các thành viên tập thể của Hội và các câu lạc bộ theo ngành nghề, sở thích; tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ, chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên đặc thù, thanh niên chậm tiến...
Với mục tiêu đó, tổ chức Đoàn, Hội đã có nhiều hoạt động, phong trào hướng đến đối tượng thanh niên chậm tiến. Tính đến thời điểm hiện tại 23/30 Đoàn xã,TT đã cảm hóa, giúp đỡ thanh thiếu nhi chậm tiến, đạt trên 75% tổng số đơn vị.
          Xác định công tác tuyên truyền, giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa trong việc tiếp cận, giúp đỡ thanh niên chậm tiến, các tổ chức Đoàn, Hội đã thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong thanh, thiếu niên với nhiều nội dung, hình thức, phương pháp phong phú, đa dạng, góp phần nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong công tác đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm và tệ nạn xã hội tại địa bàn dân cư, trường học, nhà máy, xí nghiệp.
Để công tác cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ thanh, thiếu niên chậm tiến đạt hiệu quả, các tổ chức Đoàn trong huyện còn chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các ban, ngành, lực lượng công an tiến hành khảo sát, phân loại thanh niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương ở mỗi địa phương. Cùng với đó, mỗi Đoàn xã, thị trấn đảm nhận cảm hóa, giúp đỡ ít nhất 1 thanh, thiếu niên chậm tiến thành công dân tốt, tích cực tham gia các phong trào Đoàn, hoạt động xã hội tại cộng đồng. Thông qua các buổi sinh hoạt Đoàn, ĐVTN đã được nghe về phòng, chống ma túy, tội phạm; biểu dương gương người tốt, việc tốt, thanh niên hướng thiện, mô hình điển hình trong công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội cho thanh, thiếu niên chậm tiến. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, từng bước hạn chế tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội.
Một số trường hợp tiêu biểu hoạt động giúp đỡ thanh niên chậm tiến tại cơ sở như:
38717315_516954562070299_265896078061076480_n.jpg 
(Hoạt động tại đơn vị Đoàn xã Quảng Trường)

50184515_607134363052318_4382221094216531968_n.jpg

(Hoạt động tại đơn vị Đoàn xã Quảng Thái)

20151116094343-16.jpg

(Hoạt động giúp đỡ thanh niên yếu thế tại đơn vị Đoàn xã Quảng Hợp)

Truy cập

Hôm nay:
27
Hôm qua:
32
Tuần này:
500
Tháng này:
2793
Tất cả:
259581