Quảng Xương: Phát huy vai trò tuổi trẻ trong công tác kiểm tra, giám sát phản biện theo quyết định 217,218 của Ban Bí thư TW Đảng

Đăng lúc: 00:00:00 20/06/2019 (GMT+7)

Vào ngày 20/6/2019 tại trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, BTV Huyện đoàn đã tổ chức hội nghị giao ban công tác Đoàn gắn với việc kiểm tra thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội của tổ chức Đoàn tại cơ sở.

Tại hội nghị, BTV Huyện đoàn đã triển khai tập trung vào một số nội dung, chuyên đề lớn như: Chương trình "Phát triển thanh niên giai đoạn 2014 – 2020" của UBND Huyện; thực hiện phản biện các văn bản liên quan đến dự án Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện đến năm 2020"; Tình hình thực hiện Chỉ thị 42 – CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lỗi sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030" và Quyết định 2501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về "Phê duyệt Đề án tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng" giai đoạn 2015 – 2020; Tình hình thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ban hành theo Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng gắn với thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về "Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội"; Đề án hỗ trợ thanh niên công nhân đến năm 2020 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày 26/3/2014thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Đoàn các cấp… Ngoài ra, các văn bản liên quan trực tiếp đến các chính sách đào tạo, bồi dưỡng thanh thiếu nhi, chế độ chính sách đối với cán bộ Đoàn; chính sách tuyển dụng, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cũng được đưa vào nội dung phản biện chính của các cấp tổ chức Đoàn.

 
73372339_1803477229798284_5580498583045537792_n.jpg
Hội nghị giao ban công tác đoàn gắn với việc kiểm tra thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội của tổ chức Đoàn tại cơ sở
 
Tuy nhiên, qua thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội của Tổ chức Đoàn trên địa bàn Huyện vẫn còn một số vấn đề cần quan tâm như: vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội chưa được phát huy hết; việc phối hợp giữa tổ chức Đoàn với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong công tác giám sát, phản biện xã hội chưa hiệu quả, việc cung cấp thông tin đầy đủ thông tin kịp thời, chính xác làm căn cứ để giám sát và phản biện chưa được các ban, ngành quan tâm phối hợp tốt; cơ chế bảo đảm cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp tham gia hoạt động phản biện xã hội chưa được quan tâm thực hiện đồng bộ; công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội cho đội ngũ cán bộ Đoàn chưa được thường xuyên… Hoạt động kiểm tra, giám sát ở một số nơi còn mang tính hình thức, phương thức kiểm tra chưa đảm bảo quy trình, hoạt động sau kiểm tra chưa được chú trọng và đầu tư tương xứng.
Xuất phát từ thực tế trên, thời gian tới, Huyện đoàn sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các ban ngành tổ chức các lớp tập huấn về công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội của tổ chức Đoàn 

Truy cập

Hôm nay:
27
Hôm qua:
145
Tuần này:
229
Tháng này:
2014
Tất cả:
269190